Persondata

Hej

Dina persondata är känslig information som alltid behandlas på ett sätt som skyddar dem från förlust eller stöld.

Denna sida använder följande persondata:

Dina persondata kommer aldrig att överlämnas till en tredje part, men den kan komma att användas för att hämta information från integrationspartner (Twitch, Steam, OpenDota). All data för detta system hanteras av Microsoft Azure men de äger ingen rätt till användning av dina persondata.

Läs mer om EUs Dataskyddsförordning här